Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC komunikacyjne

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, którego zakres regulowany jest ustawą o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że w każdym zakładzie ubezpieczeń obowiązują takie same warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie to pokrywa koszty naprawy pojazdów w przypadku ich uszkodzenia, natomiast w przypadku kradzieży wypłaca Ubezpieczonemu odszkodowanie zazwyczaj w wysokości wartości rynkowej pojazdu.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

Jest to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów danego pojazdu.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie assistance może pokrywać koszty holowania pojazdu w kraju, za granicą, koszty pomocy drogowej, zakwaterowania w hotelu na czas naprawy czy nawet dowozu paliwa. Limit kilometrów określa dane Towarzystwo Ubezpieczeń.

Programy flotowe

Są to programy ubezpieczeniowe dedykowane konkretnej flocie pojazdów. Negocjowane są one indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki danej floty oraz Klienta. Mogą zawierać wiele odstępstw od standardowych warunków ubezpieczenia oraz ujednolicone stawki. Pozwalają na efektywniejsze zarządzanie dużymi ilościami pojazdów.

Proszę wypełnić formularz, aby obliczyć składkę.


Wybierz interesujący Cię zakres ubezpieczenia *