Ubezpieczenie życia i zdrowia

Ubezpieczenie życia i zdrowia

Grupowe ubezpieczenie na życie

Jest to ubezpieczenie przygotowywane dla grupy pracowników Ubezpieczającego, zapewniające szerszy niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego zakres ubezpieczenia przy niskiej stosunkowo składce

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie to umożliwia korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie to daje możliwość uzyskania odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o koszty rehabilitacji, koszty leczenia, koszty pobytu w szpitalu, itd.