Ubezpieczenia mienia podczas transportu - CARGO

Ubezpieczenia mienia podczas transportu - CARGO

Ubezpieczenie CARGO jest ubezpieczeniem mienia w transporcie. Oferowane jest głównie przez największych ubezpieczycieli na rynku polskim. Można nim objąć towar zarówno w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, jak i śródlądowym. Pozwala uniknąć konsekwencji utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru.