Ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenie upraw i zwierząt

Ubezpieczenie upraw obejmuje szkody w uprawach wyrządzone przez suszę, opady atmosferyczne, huragan, czy przymrozki a także zwierzęta hodowlane od padnięcia, uboju z konieczności czy tez ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie budynków

Jest to obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne.